I. kolokvium
V rámci grantového projektu Text v pohybu uspořádalo oddělení poetiky textu Ústavu pro českou literaturu AV ČR 9.6. 2003 I. kolokvium řady Literatura jako text mezi texty, věnované problematice textovosti textu. Úvodní referáty přednesli Daniela Hodrová a Zdeněk Hrbata. Následovala diskuse, již taktéž prezentujeme. Další referáty Milan Jankovič a Jan Matonoha. Referáty tištěny v časopise Česká literatura ČL 51, č. 5, 2003.

II. kolokvium
II. kolokvium projektu Literatura jako text mezi texty. Referáty tištěny v časopise Česká literatura 52, č. 4, 2004. 12. listopadu 2003 uspořádalo oddělení poetiky textu Ústavu pro českou literaturu AV ČR II. kolokvium řady Literatura jako text mezi texty. Setkání uspořádané v rámci grantového projektu Text v pohybu se tentokrát zabývalo vztahem literárního textu a textu filozofického. Zahájily je příspěvky Miroslava Marcelliho a Miroslava Petříčka. Referáty tištěny v časopise Česká literatura 52, č. 4, 2004.

III. kolokvium
V rámci grantového projektu Text v pohybu uspořádalo oddělení poetiky textu Ústavu pro českou literaturu AV ČR 8. června 2004 III. kolokvium řady Literatura jako text mezi texty, věnované tentokrát styčným plochám mezi lingvistikou, sémiotikou a literární estetikou. Úvodní referáty přednesli Irena Vaňková (její příspěvek zde publikujeme v poněkud rozšířené, na básnické texty detailněji zaměřené verzi), Marie Kubínová a Milan Jankovič. Následovala diskuse, jejíž informativní přehled rovněž přinášíme. Referáty tištěny v časopise Česká literatura 53, č. 5, 2005.

IV. kolokvium
Oddělení poetiky textu Ústavu pro českou literaturu AV ČR uspořádalo 23. listopadu 2004 od 13:00 ve vile Lanna, V sadech 1 v rámci grantového projektu Text v pohybu IV. kolokvium řady Literatura jako text mezi texty. Kolokvium bylo zaměřeno na mezioborově pojaté téma „Čára a linie ve výtvarném umění a literatuře“ a doplnila jej závěrečná volná diskuse. IV. kolokvium projektu Literatura jako text mezi texty. Referáty tištěny v časopise Svět literatury 16, č. 33, 2006.

V. kolokvium
V. kolokvium. Chůze. Kolokvium konané dne 18. října 2005 ve vile Lanna bylo zaměřeno na mezioborově pojaté téma „Chůze“ a doplnila jej závěrečná volná diskuse. Referáty tištěny v časopise Tvar, roč. 17, 2006, č. 3 (Neubauer, Hodrová, Hrbata) a č. 4 (Prahl a záznam diskuse)