FOTO: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu
 
K vydání připravili Bohuslav Havránek, Josef Hrabák
a spolupracovníci.
Vydalo nakladatelství ČSAV, Praha 1957.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Výbor z české literatury doby husitské, sv. 1
 
K vydání připravili Bohuslav Havránek, Josef Hrabák, Jiří Daňhelka a spolupracovníci.
Vydalo nakladatelství ČSAV, Praha 1963.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Výbor z české literatury doby husitské, sv. 2
 
K vydání připravili Bohuslav Havránek, Josef Hrabák, Jiří Daňhelka a spolupracovníci.
Vydalo nakladatelství ČSAV, Praha 1964.