FOTO: Jaroslavu Kolárovi k šedesátým narozeninám 1929–1989
 
Praha 1989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Laudatio Milan Jankovič
 
Sborník k 60. narozeninám
Praha 1989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Miloslavu Jehličkovi k šedesátinám
 
Redigoval Miroslav Drozda. Praha, 1981.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Miroslavu Drozdovi a Jiřímu Honzíkovi k šedesátinám
 
Redigoval Jiří Franěk.
Praha, 1984
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Miroslavu Drozdovi k šedesátinám
 
Praha 1984
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Mojmíru Otrubovi pozdrav a blahopřání
 
18. 9. 1983
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Po zarostlém chodníčku
 
Jaroslavě Janáčkové k narozeninám Edičně připravily Alice Jedličková a Irena Kraitlová.
Praha 1990
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Rudolfu Havlovi sborník k jeho 70. narozeninám
 
sv. 1
Praha 1981, uspořádali Jaroslav Kolár, Jan Lehár, Jiří Opelík a Jiří Pelán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Rudolfu Havlovi sborník k jeho 70. narozeninám
 
sv. 2
Praha 1981, uspořádali Jaroslav Kolár, Jan Lehár, Jiří Opelík a Jiří Pelán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Rudolfu Havlovi sborník k jeho 70. narozeninám
 
sv. 3
Praha 1981, uspořádali Jaroslav Kolár, Jan Lehár, Jiří Opelík a Jiří Pelán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Quinquagenario
 
Milanu Jankovičovi k 1. 9. 1979
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: "Sabina"
 
Sborník ze sympozia o Karlu Sabinovi Praha, ÚČSL 1978
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Sborník příspěvků k narozeninám Vladimíra Macury
 
Svazek I. K čtyřicátinám Praha 1985.
Sestavili obdivovatelky, protivníci a hrstka přátel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Sborník statí věnovaných doktoru Slavomíru Wollmanovi k šedesátým narozeninám
 
Praha 1985
Redakčně připravili pracovníci oddělení
slovanských literatur a komparatistiky
Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Souvislosti
 
Růženě Grebeníčkové k šedesátinám a pořád 1985
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: U jednohu stolu
 
Prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc. k 70. narozeninám
Edičně připravily: Alice Jedličková a Irena Kraitlová.
Soukromý tisk, vydáno za podpory ÚČL AV, Praha 2000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Zdeňku Pešatovi k šedesátinám
 
Praha 1988