IMPRIMOVANO OSlusnouOdmenuOBAL

 

K vydání připravili Tomáš Breň a Pavel Janáček

Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR
s přispěním Institutu umění – Divadelního ústavu.

Praha 2009

 

 

 

 

 

 

FOTO: Autenticita a literatura
 
Redigoval Vladimír Křivánek
Praha - Opava, Ústav pro českou literaturu AV ČR,
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity,
Slezské zemské muzeum 1999
Sborník referátů z literární konference 41. Bezručovy Opavy (16.-17. 9. 1998)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Časopis Květen a jeho doba
 
Redaktor svazku: Bohumil Svozil
Praha - Opava, Ústav pro českou literaturu AV ČR,
Slezská univerzita Opava 1994
Sborník referátů z literárněvědné konference 36. Bezručovy Opavy (15.-16. 9. 1993)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Česká a slovenská literatura dnes
 
ÚČL AV ČR, SU, Praha - Opava 1997
Sborník referátů z literárněvědné konference 39. Bezručovy Opavy (16.-18. 9. 1996)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Český romantismus v evropském kontextu
 
Český romantismus v evropském kontextu
Praha, ÚČSL 1993. Edice Ursus, sv. 7.
 
Redigovali Zdeněk Hrbata a Martin Procházka.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Deset let poté...
 
 
(Česká a slovenská literatura po roce 1989) Praha - Opava, Ústav pro českou literaturu AV ČR
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, Slezské zemské muzeum 2000
Sborník referátů z literární konference 43. Bezručovy Opavy (13. a 14. září 2000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Felix Vodička 2004
 
K vydání připravila Alice Jedličková.
 
Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2004.
Sborník příspěvků z kolokvia pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR
k třicátému výročí úmrtí badatele dne 29. ledna 2004.

 

 

 

 

 

 

 

obálka

 

 

Hospody a pivo v české společnosti

 

Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1997

Editor: Vladimír Novotný

 

 

 

 

 

 

Ideologie a imaginace
 
Ideologie a imaginace Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2006, ediční řada AUPO, vyd. 1., ISBN 80-244-1267-5
 
Sborník příspěvků přednesených na prvním mezioborovém sympoziu Česká kultura a umění ve 20. století věnovaném tématu Ideologie a imaginace.
 
 

FOTO: Jak číst poezii
 
Redigoval a úvod napsal Jiří Opelík.
Vydání druhé, doplněné a přepracované.
Vydal Československý spisovatel v Praze roku 1969.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí
 
Sborník referátů a diskusních příspěvků z konference uspořádané 24.-25.11.1999
Obcí spisovatelů, Ústavem pro českou literaturu AV ČR a Centrem Franze Kafky
Praha, Obec spisovatelů 2000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: K historii Ústavu pro českou literaturu AV ČR
 
 
K historii Ústavu pro českou literaturu AV ČR K vydání připravili Kateřina Piorecká a Ondřej Sládek.
Praha, ÚČL AV ČR, Elektronická knihovna, řada B, 2012.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: K interpretaci uměleckého literárního díla
 
Redigoval Milan Jankovič.
Vydal Ústav pro českou literaturu ČSAV.
(Literárněvědné práce, sv. 7) v Praze roku 1970.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Literatura socialistického realismu
 

 

FOTO: Literatura v literatuře
 
Praha – Opava, Ústav pro českou literaturu - Slezská univerzita 1995
Sborník referátů z literárněvědné konference
37. Bezručovy Opavy (13.–14. 9. 1994)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Metodologické otázky výzkumu českého divadla
 
Redigoval Bořivoj Srba
Literárněvědné práce, sv. 6.
Řídí Zdeněk Pešat s redakční radou
Redaktorka Milada Chlíbcová
Praha, Ústav pro českou literaturu ČSAV 1970
Výbor z referátů a diskusních příspěvků
přednesených na pracovní koferenci
Kabinetu pro studium českého divadla ČSAV
konané v Gottwaldově ve dnech 12. - 13. listopadu 1968
 
 
 
 
 

FOTO: Návraty k velkým
 
ÚČL AV ČR, FPF SLU, SZM, Praha - Opava 2000
Sborník referátů z literární konference 42. Bezručovy Opavy (14.-15. 9. 1999)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Neznámý člověk Milada Součková
 
Odpovědný redaktor Michal Bauer.
Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2001.
Materiály z konference uskutečněné 9. a 10. února 2000.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Normy normalizace
 
Redigoval a jmenný rejstřík sestavil Jan Wiendl.
Praha - Opava, Ústav pro českou literaturu AV ČR - Slezská univerzita 1996
Sborník referátů z literárněvědné konference 38. Bezručovy Opavy (11.-13. 9. 1995)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: O poetice literárních druhů
 
Sestavila a redigovala Marie Kubínová
Edice Ursus, sv. 12, Praha, ÚČL AV ČR, 1995
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

book image 1551

 

 

 

O popisu

 

Edičně připravila Alice Jedličková

Praha, Nakladatelství Akropolis 2014.

 

 

 

FOTO: Obraz dějin v umění 20. století
 
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2007,
ediční řada AUPO, vyd. 1., ISBN 978-80-244-1640-3
 
Sborník příspěvků přednesených na druhém mezioborovém sympoziu
Česká kultura a umění ve 20. století věnovaném tématu
Obraz dějin a umění ve 20. století.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Omyly a objevy v umění 20. století

Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2008,

ediční řada AUPO, vyd. 1., ISBN 978-80-244-1904-6
 
Sborník příspěvků přednesených na třetím mezioborovém sympoziu
Česká kultura a umění ve 20. století věnovaném tématu Omyly a objevy v umění 20. století.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obalka

 

 

On Description

 

Edičně připravila Alice Jedličková

Praha, Nakladatelství Akropolis 2014.

 

 

 

FOTO: Poetika české meziválečné literatury
 
Proměny žánrů
Napsal kolektiv Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV pod vedením Milana Zemana.
Redigovala a rejstříky sestavila Daniela Hodrová.
Vydal Československý spisovatel (Kritické rozhledy - velká řada, sv. 54) v Praze roku 1987.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945
 
Praha - Opava, Ústav pro českou literaturu AV ČR
a Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity 1998
Sborník referátů z literární konference 40. Bezručovy Opavy (16.-18. 9. 1997)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století
 
Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století Edice K, sv. 10.
 
ÚČL AV ČR, Praha 2005. ISBN 80-85778-47-5
Sborník příspěvků ze sympozia pořádaného oddělením pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR v Praze 13.–14. října 2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Příběhy pod mikroskopem
Šest studií o současné próze
Napsali pracovníci Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Redigoval a úvod napsal Radko Pytlík. Vydal Československý spisovatel (Edice Dílna, sv.  24) v Praze roku 1966.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Příspěvky k dějinám starší české literatury
 
Vědecký redaktor prof. dr. Josef Hrabák.
Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1958.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Příspěvky k morfologii a sémantice literárněvědných termínů
 
Redigoval Vladimír Svatoň.
Vydal Ústav pro českou literaturu ČSAV
(Literárněvědné práce, sv. 15) v Praze roku 1974.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Proměny subjektu I.
 
Svazek 1
K vydání připravila Daniela Hodrová. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 1993.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Proměny subjektu II.
 
Svazek 2
K vydání připravila Daniela Hodrová. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 1994.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obálka

 

 

Realismus a modernost

Proměny v české próze 19. století

 

Sborník statí uspořádal Vladimír Forst

Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1965

 

 

 

 

FOTO: Rok 1947
 
Česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948 Edice K, sv. 4.
ÚČL AV ČR, Praha 1998. ISBN 80-85778-22-X
Materiály z konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 11.-13. června 1997 v Praze
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Román a „genius loci“
 
Regionalismus jako pojetí světa v evropské a americké literatuře
Edice Ursus, sv. 4. Redigovali Anna Housková a Zdeněk Hrbata.
Praha, Ústav pro českou a světovou literaturu 1993.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obálka

 

 

 

Sex a tabu v české kultuře 19. století

Editor: Václav Petrbok

První vydání: 1999

 

 

 

 

FOTO: Ústav pro českou a světovou literaturu 90–93
 
leden 1990 - duben 1993
Praha, ÚČSL 1993
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obálka

 

Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1990–2000

 

Výběrový přehled činnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR v letech 1990 až 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Václav Černý - Život a dílo
 
Edice K, sv. 3.
ÚČL AV ČR, Praha 1996. ISBN 80-85778-18-1
Materiály z mezioborové konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR, Filozofickou fakultou UK a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR (Náchod 23.-25. března 1995)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Zikmund Winter Mezi historií a uměním
 
Uspořádala a k vydání připravila Věra Brožová.
Pro Muzejní spolek královského města Rakovníka
vydalo Okresní muzeum Rakovník
ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR.

Materiály z mezioborové vědecké konference,
pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR,
Muzejním spolkem královského města Rakovník
a Okresním muzeem Rakovník.
Rakovník 12.-14. prosince 1996

 

 

 

FOTO: Život je jinde...?
 
Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století K vydání připravil Jan Matonoha. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2002.
 
Materiály z mezinárodní mezioborové konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 13.-15. června 2001 v Praze.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Zlatá šedesátá
 
Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a ...zklamání K vydání připravila Radka Denemarková. Ústav pro českou literaturu, Praha 2000.
Materiály z konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 16. - 18. června 1999 v Praze.