FOTO: Poetika české meziválečné literatury
 
Proměny žánrů
Napsal kolektiv Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV pod vedením Milana Zemana.
Redigovala a rejstříky sestavila Daniela Hodrová.
Vydal Československý spisovatel (Kritické rozhledy - velká řada, sv. 54) v Praze roku 1987.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
Milan Zeman: Úvodem
Vladimír Macura: Balada
Vladimír Macura: Básnický cestopis
Aleš Pohorský: Pásmo
Daniela Hodrová: Utopie
Pavel Janoušek: Groteska a revue
Daniela Hodrová: Sebereflexívní román
Josef Peterka: Kalendářní cyklus
Pavel Janoušek: Dramatizace
Daniela Hodrová: Psychologický román
Marie Mravcová: Baladická próza
Marie Mravcová: Sociální román

Tiráž