00 Prebal

 

Svazek připravil Karel Janský

Hlavní redaktor Jan Mukařovský

Redakční rada: Karel Dvořák, Rudolf Havel, Karel Janský, Rudolf Skřeček, Felix Vodička

Spisy Karla Hynka Máchy, svazek 1.

Knihovna klasiků

Praha, SNKLHU 1959

 

 

 

 

 

 

KHM2 

 

Svazek připravili Karel Janský, Rudolf Skřeček a Karel Dvořák

Hlavní redaktor Jan Mukařovský

Redakční rada: Karel Dvořák, Rudolf Havel, Karel Janský, Rudolf Skřeček, Felix Vodička

Spisy Karla Hynka Máchy, svazek 2.

Knihovna klasiků

Praha, SNKLU 1961 

 

 

 

 

 

 

Obal

 

Svazek připravili Karel Janský, Karel Dvořák a Rudolf Skřeček

Spisy Karla Hynka Máchy, svazek 3.

Knihovna klasiků

Praha, Odeon 1972