Obal

 

Svazek připravili Karel Janský, Karel Dvořák a Rudolf Skřeček

Spisy Karla Hynka Máchy, svazek 3.

Knihovna klasiků

Praha, Odeon 1972

 

 

 

 

 

 

 

 


Celá kniha


LITERÁRNÍ ZÁPISNÍKY

Literární zápisníky

DODATKY K LITERÁRNÍM ZÁPISNÍKŮM

Autografy

Opisy

Sabinovy citáty „z Máchových poznamenání“

DENÍKY

Deníky

DOPISY

Dopisy

Dopisové fragmenty citované Sabinou


Obrazové přílohy

KOMENTÁŘ

Komentář

Literární zápisníky

Deníky

Dopisy


Opravy a doplňky

Seznam značek a popis pramenů

Rejstřík osob

Seznam obrazových příloh

Obsah

Tiráž