FOTO: První prózy a první pokusy
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek první
Řídí Ediční rada Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a nakladatelství Československý spisovatel ve složení: Milan Blahynka, Jiří Holý, Emanuel Macek, Bohumil Svozil, Miloš Pohorský, Jarmila Víšková, Milan Zeman.
K vydání připravil, ediční poznámku a doslov napsal Miloš Pohorský.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1985.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Pekař Jan Marhoul & Pole orná a válečná
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek druhý
Řídí Ediční rada Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a nakladatelství Československý spisovatel ve složení: Milan Blahynka, Jiří Holý, Emanuel Macek, Milan Pávek, Miloš Pohorský, Jarmila Víšková, Milan Zeman.
K vydání připravila, vydavatelské poznámky napsala a vysvětlivky zpracovala Jarmila Víšková.
Doslov napsal Emil Lukeš.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1984.
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Povídky a menší prózy
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek čtvrtý
Řídí Ediční rada Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a nakladatelství Československý spisovatel ve složení: Milan Blahynka, Jiří Holý, Emanuel Macek, Miloš Pohorský, Bohumil Svozil, Jarmila Víšková, Milan Zeman.
K vydání připravil, ediční poznámku a doslov napsal Miloš Pohorský.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1988.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Markéta Lazarová

 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek pátý
Řídí Ediční rada Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a nakladatelství Československý spisovatel ve složení: Milan Blahynka, Jiří Holý, Emanuel Macek, Miloš Pohorský, Bohumil Svozil, Jarmila Víšková, Milan Zeman.
K vydání připravila, vydavatelské poznámky zpracovala Jarmila Víšková.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1986.
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Konec starých časů
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek sedmý
Řídí Ediční rada Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a nakladatelství Československý spisovatel ve složení: Milan Blahynka, Jiří Holý, Emanuel Macek, Miloš Pohorský, Bohumil Svozil, Jarmila Víšková, Milan Zeman.
K vydání připravil a vydavatelské poznámky napsal Ondřej Hausenblas.
Doslov napsal Zdeněk Pešat.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1987.
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Tři řeky
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek osmý
Řídí Ediční rada Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a nakladatelství Československý spisovatel ve složení: Milan Blahynka, Jiří Holý, Emanuel Macek, Milan Pávek, Miloš Pohorský, Jarmila Víšková, Milan Zeman.
K vydání připravily, vydavatelské poznámky a vysvětlivky zpracovaly Jana Papcunová a Jarmila Víšková.
Doslov napsal Emil Lukeš.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1985.
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Rodina Horvatova
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek devátý
Řídí Ediční rada Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a nakladatelství Československý spisovatel ve složení: Milan Blahynka, Jiří Holý, Emanuel Macek, Miloš Pohorský, Bohumil Svozil, Jarmila Víšková, Milan Zeman.
K vydání připravil, ediční poznámku a doslov napsal Miloš Pohorský.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1989.