FOTO: Obrazy z dějin národa českého I.
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek první
Rediguje Jan Mukařovský.

K tisku připravil a poznámkami opatřil Rudolf Havel.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1951.

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Obrazy z dějin národa českého II.–III.
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek druhý
Rediguje Jan Mukařovský.

K tisku připravil, ediční poznámkou a vysvětlivkami opatřil Rudolf Havel.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1956.

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Pekař Jan Marhoul
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek třetí
Rediguje Jan Mukařovský.

K tisku připravil a poznámkami opatřil Rudolf Havel.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1952.

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Pole orná a válečná
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek čtvrtý
Rediguje Jan Mukařovský.

K tisku připravil a poznámkami opatřil Rudolf Havel.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1953.

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Marketa Lazarová
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek pátý
Rediguje Jan Mukařovský.

K tisku připravil a poznámkami opatřil Rudolf Havel.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1953.

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Luk královny Dorotky
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek šestý
Rediguje Jan Mukařovský.

K tisku připravil a poznámkami opatřil Rudolf Havel.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1954.

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Rodina Horvatova
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek sedmý
Rediguje Jan Mukařovský.

K tisku připravil Rudolf Havel.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1954.

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Rozmarné léto
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek osmý
Rediguje Jan Mukařovský.

K tisku připravil a poznámkami opatřil Rudolf Havel.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1955.

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Útěk do Budína
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek devátý
Rediguje Jan Mukařovský.

K tisku připravil, ediční poznámkou a vysvětlivkami opatřil Rudolf Havel.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1957.

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Konec starých časů
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek desátý
Rediguje Jan Mukařovský.

Doslov napsal Jan Mukařovský.
K tisku připravil a ediční poznámkou opatřil Rudolf Havel.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1958.

 

 

 

 

 

 

FOTO: Hrdelní pře anebo Přísloví
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek jedenáctý
Rediguje Jan Mukařovský.

Doslov napsal Jan Mukařovský.
K tisku připravil a ediční poznámkou opatřil Rudolf Havel.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1958.

 

 

 

 

 

 

FOTO: Poslední soud
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek dvanáctý
Rediguje Jan Mukařovský.

Doslov napsal Jan Mukařovský.
K tisku připravil a ediční poznámkou opatřil Rudolf Havel.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1958.

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Tři řeky
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek třináctý
Rediguje Jan Mukařovský.

Doslov napsal Miloš Pohorský.
K vydání připravil a ediční poznámkou opatřil Rudolf Havel.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1959.

 

 

 

 

 

 

FOTO: Hry
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek čtrnáctý
Rediguje Jan Mukařovský.

Doslov napsal Jan Mukařovský.
K vydání připravil a ediční poznámkou opatřil Rudolf Havel.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1959.

 

 

 

 

 

 

FOTO: Amazonský proud & Dlouhý, Široký, Bystrozraký
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek patnáctý
Rediguje Jan Mukařovský.

Doslov napsal Jan Mukařovský.
K vydání připravil a ediční poznámkou opatřil Rudolf Havel.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1959.