FOTO: Poslední soud
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek dvanáctý
Rediguje Jan Mukařovský.

Doslov napsal Jan Mukařovský.
K tisku připravil a ediční poznámkou opatřil Rudolf Havel.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1958.

 

 

 

 

 

 

 

Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Tiráž