1993 b

 

 

 

Národní galerie v Praze – Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV
Praha 1993
Redakčně připravili Petr Čornej a Roman Prahl
Plzeň 22.–24. března 1990

 

 

 

 

1991

 

 

Ústav pro hudební vědu ČSAV – Ústav dějin umění ČSAV – Český hudební fond – Československá společnost pro estetiku
Praha 1991
Redakčně připravili Marta Ottlová a Milan Pospíšil
Plzeň 16.–18. března 1989

 

 

 

 

1990

 

 

 

Ústav teorie a dějin umění ČSAV
Praha 1990
Redakčně připravili Marta Ottlová a Milan Pospíšil
Plzeň 12.–14. března 1987

 

 

 

 

1989

 

 

Národní galerie
Praha 1989
Redakčně připravila Milena Freimanová
Plzeň 13.–15. března 1986

 

 

 

 

 

 

FOTO: Prameny české moderní kultury
 
 
 
 
Národní galerie v Praze – Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV,
Praha 1988
Materiály z mezinárodního sympozia
Plzeň 17.–19. března 1988
 
 
 
 
 
 
 

a33

 

 

 

Ústav teorie a dějin umění ČSAV
Praha 1988
Redakčně připravila Marta Ottlová
Plzeň 14.–16. března 1985

 

 

 

 

 

1988 a

 

 

 

Národní galerie v Praze
Praha 1988
Redakčně připravila Milena Freimanová
Plzeň 7.– 11. března 1984

 

 

 

 

1985

 

 

 

Národní galerie v Praze
Praha 1985
Ed. Milena Freimanová
Praha 10.–12. března 1983

 

 

 

 

 


obalka

 

Národní galerie
Praha 1983
Redakčně připravila Milena Freimanová
Materiály ze sympozia
Plzeň 4.–6. března 1982

 

 

 

 

 

1981

 

 

Ústav teorie a dějin umění ČSAV
Praha 1981
Redakčně připravil Tomáš Vlček
Plzeň 26.–29. února 1981