obalka

 

Národní galerie
Praha 1983
Redakčně připravila Milena Freimanová
Materiály ze sympozia
Plzeň 4.–6. března 1982

 

 

 

 

 

 

Celé ke stažení zde


Přednášky

Kotalík, Jiří: Město v českém umění 19. století
Urban, Otto: K některým aspektům životního stylu českého měšťanstva v polovině 19. století
Pešková, Jaroslava: Zájmová sebereflexe subjektivity v měšťanské kultuře v Čechách v 19. století
Černý, František: Místo divadla v životě českých měst v 19. století
Moravcová, Mirjam: Formování společenských aktivit dělnictva v prostředí velkého města v druhé polovině 19. století
Špelda, Antonín: Progresivní prvky v kulturním vývoji Plzně v 19. století
Kapusta, Jan: Struktura sociálních vztahů a institucí a utváření představ o hudbě ve společnosti maloměsta za obrození
Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan: Proměny hudby v městské společnosti 19. století
Viktora, Viktor: Konverzační veselohra ve vývoji českého dramatu 19. století
Havránek, Jan: Předpoklady působení české kultury v Čechách v 19. století
Rak, Jiří: Vlastenecké muzeum a české měšťanstvo v době předbřeznové
Hojda, Zdeněk: Kdo nakupoval na výstavách Krasoumné jednoty?
Macura, Vladimír: Obraz Prahy v české obrozenské kultuře
Hodrová, Daniela: Praha jako město deziluze v českém románu přelomu století
Vlček, Tomáš: Koláž a městská kultura konce 19. a počátku 20. století
Konečný, Lubomír: „Pouhý žánr...“: Pokus o skicu historiografického pozadí
Macková, Olga: Malířství biedermeieru jako výraz kultury města v první polovině 19. století
Nováková, Markéta: Žánr mezi nazarénismem a realismem
Prahl, Roman: Obrazy z pražské společnosti 60. let 19. století
Blažíčková, Naděžda: Městský motiv v díle Bedřicha Havránka
Herbenová, Olga: Obytný interiér některých významných osobností české kultury jako typizační prvek měšťanského interiéru 19. století
Scheufler, Pavel: Fotografie jako dokument pražského života
Wittlich, Petr: Pomník a město
Ševčík, Jiří: Staroměstská radnice jako paradigma proměn českých měst v 19. století
Vošahlík, Aleš: Ochrana urbanistických hodnot 19. století
Dvorský, Jiří: Tvář města v české kultuře 19. století


Diskusní příspěvky
Bělohlávek, Miloslav: Umění a plzeňská společnost v 19. století
Bužga, Jaroslav: K problému umělecké oproštěnosti v hudbě 19. století
Černý, František: Diskusní příspěvek
Černý, Miroslav K.: Město a městské prostředí ve formování české národní hudby
Hůlek, Julius: Poznámky k otázce kořenů hudby českého národního obrození
Kořalka, Jiří: Kulturně aktivní vrstvy české maloměstské společnosti v druhé polovině 19. století (na příkladu Tábora)
Kotek, Josef: Improvizovaný diskusní příspěvek
Křížová, Květa: Zobrazení interiéru v 19. století
Malý, Miloslav: Smetanovo tajemství
Nenadál, Radoslav: Pohled na měšťáckou společnost u Jana Nerudy a W. M. Thackerayho
Pešek, Jiří: Diskusní příspěvek
Pistorius, Miloš: K významu Prahy jako národního symbolu v české obrozenské kultuře ve vztahu k symbolickému významu hor v kultuře slovenské: Diskusní příspěvek k referátu Vladimíra Macury
Stich, Alexandr – Benešová–Tomanová, Zdeňka: Otevření Národního divadla a Adámkova Salomena


Obrazová část
Seznam vyobrazení
Resumé
Katalog výstavy
Obsah
Tiráž