FOTO: Boje o zítřek
 
Meditace a rapsodie
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 1.
Vydává Společnost F. X. Šaldy v nakladatelství Melantrich.
K tisku připravil Jan Mukařovský.
V červenci 1948.
 
 
 
 
 
 
 
 

obalka
 
 
 
 
Duše a díloPodobizny a medailony
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 2.
Vydává Společnost F. X. Šaldy v nakladatelství Melantrich.
K tisku připravil Felix Vodička.
V květnu 1950.
 
 
 
 
 
 

FOTO: Život ironický a jiné povídky
 
 
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 3.
Vydává Společnost F. X. Šaldy v nakladatelství Melantrich.
K tisku připravil Václav Černý.
V srpnu 1949.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Dramata
 
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 5.
Vychází prací Ústavu pro českou literaturu ČSAV.
K tisku připravil Emanuel Macek.
V roce 1957.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Dřevoryty staré i nové
 
Povídky
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 6.
Vychází prací Ústavu pro českou literaturu ČSAV
v nakladatelství Československý spisovatel.
K vydání připravil Josef Čermák.
Roku 1960.
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Básně
 
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 7.
Vydalo nakladatelství Torst.
K tisku připravili Zina Trochová a Mojmír Otruba.
V roce 1997.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Studie z české literatury
 
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 8.
Vychází prací Ústavu pro českou literaturu ČSAV v nakladatelství Československý spisovatel.
K vydání připravil Rudolf Havel.
V roce 1961.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Studie o umění a básnících
 
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 9.
Vydává Společnost F. X. Šaldy v nakladatelství Melantrich.
K vydání připravil Jiří Pistorius.
V září 1948.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Kritické projevy I.
 
 
1892–1893
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 10.
Vydává Společnost F. X. Šaldy v nakladatelství Melantrich.
K vydání připravil Jiří Pistorius.
V lednu 1949.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Kritické projevy II.
 
1894–1895
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 11.
Vydává Společnost F. X. Šaldy v nakladatelství Melantrich.
K vydání připravil Felix Vodička.
V dubnu 1950.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Kritické projevy III.
 
1896–1897
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 12.
Vydává Společnost F. X. Šaldy v nakladatelství Melantrich.
K vydání připravil Karel Dvořák.
V září 1950.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Kritické projevy IV.
 
1898–1900
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 13.
Vydává Společnost F. X. Šaldy v nakladatelství Melantrich.
K vydání připravil Rudolf Havel.
V lednu 1951.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Kritické projevy V.
 
1901–1904
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 14.
Vydává Společnost F. X. Šaldy v nakladatelství Melantrich.
K vydání připravil Emanuel Macek.
V lednu 1951.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Kritické projevy VI.
 
1905–1907
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 15.
Vydává Společnost F. X. Šaldy v nakladatelství Melantrich.
K vydání připravil Karel Dvořák.
V prosinci 1951.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Kritické projevy VII.
 
1908–1909
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 16.
Vydává Společnost F. X. Šaldy v nakladatelství Československý spisovatel.
K vydání připravil Karel Dvořák.
V roce 1953.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Kritické projevy VIII.
 
1910–1911
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 17.
Vychází prací Ústavu pro českou literaturu ČSAV
v nakladatelství Československý spisovatel.
K vydání připravili Oldřich Králík, Miroslav Komárek a Jiří Opelík.
Roku 1956.
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Kritické projevy IX.
 
1912–1915
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 18.
Vychází prací Ústavu pro českou literaturu ČSAV
v nakladatelství Československý spisovatel.
K vydání připravili Rudolf Havel a Ludmila Lantová.
Roku 1954.
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Kritické projevy X
 
1917–1918
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 19.
Vychází prací Ústavu pro českou literaturu ČSAV
v nakladatelství Československý spisovatel.
K vydání připravil Emanuel Macek.
Roku 1957.
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Kritické projevy XI.
 
1919–1921
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 20.
Vychází prací Ústavu pro českou literaturu ČSAV
v nakladatelství Československý spisovatel.
K vydání připravila Zina Trochová.
Roku 1959.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Kritické projevy XII.
 
1922–1924
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 21.
Vychází prací Ústavu pro českou literaturu ČSAV
v nakladatelství Československý spisovatel.
K vydání připravila Zina Trochová.
Roku 1959.
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Kritické projevy XIII.
 
1925–1928
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 22.
Vychází prací Ústavu pro českou literaturu ČSAV
v nakladatelství Československý spisovatel.
K vydání připravil Emanuel Macek.
Roku 1963.
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: F. X. Š.
 
Soubor díla F. X. Šaldy
Propagační tiskovina.
Vydala Společnost F. X. Šaldy v nakladatelství Melantrich.
Praha 1947.