FOTO: Kritické projevy X
 
1917–1918
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 19.
Vychází prací Ústavu pro českou literaturu ČSAV
v nakladatelství Československý spisovatel.
K vydání připravil Emanuel Macek.
Roku 1957.
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Rejstřík osob