FOTO: Světová literárněvědná bohemistika I.
 
Historie a současný stav

Materiály z 1. kongresu světové literárněvědné bohemistiky

Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR
(Edice K, sv. 1)
Praha 1996

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Světová literárněvědná bohemistika II.
 
Úvahy a studie o české literatuře

Materiály z 1. kongresu světové literárněvědné bohemistiky

Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR
(Edice K, sv. 2)
Praha 1996

 

 

 

 

 

 

FOTO: Česká literatura na konci tisíciletí I.
 
Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky

Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR
(Edice K, sv. 6)
Praha 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Česká literatura na konci tisíciletí II.
 
Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky

Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR
(Edice K, sv. 7)
Praha 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO:Otázky českého kánonu
 
Sborník příspěvků
z III. kongresu
světové literárněvědné bohemistiky,
sv. 1

Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR
(Edice K, sv. 11)
Praha 2006
 
 
 
 
 

FOTO: Vladimír Holan a jeho souputníci
 
Sborník příspěvků
z III. kongresu
světové literárněvědné bohemistiky,
sv. 2

Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR
(Edice K, sv. 12)
Praha 2006
 
 
 
 
 

FOTO: Božena Němcová a její Babička
 
Sborník příspěvků
z III. kongresu
světové literárněvědné bohemistiky,
sv. 3

Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR
(Edice K, sv. 13)
Praha 2006
 
 
 
 
 
 

FOTO: Česká literatura – rozhraní a okraje

 

Sborník příspěvků
z IV. kongresu
světové literárněvědné bohemistiky

Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

v nakladatelství Filip Tomáš  Akropolis
Edičně připravila Lenka Jungmannová
Praha 2010

 

 

 

 

 

 

FOTO: Česká literatura v intermediální perspektivě

 

Sborník příspěvků
z IV. kongresu
světové literárněvědné bohemistiky
Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
v nakladatelství Filip Tomáš – Akropolis
Edičně připravila Stanislava Fedrová
Praha 2010

 

 

 

 

 

 

FOTO: Česká literatura v perspektivách genderu

 

Sborník příspěvků
z IV. kongresu
světové literárněvědné bohemistiky

Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

v nakladatelství Filip Tomáš  Akropolis
Edičně připravil Jan Matonoha
Praha 2010

 

 

 

 FOTO: Máchovské rezonance 

Sborník příspěvků
z IV. kongresu
světové literárněvědné bohemistiky

Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

v nakladatelství Filip Tomáš  Akropolis
Edičně připravil Karel Piorecký
Praha 2010