FOTO: Česká literatura v intermediální perspektivě

 

Sborník příspěvků
z IV. kongresu
světové literárněvědné bohemistiky
Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
v nakladatelství Filip Tomáš – Akropolis
Edičně připravila Stanislava Fedrová
Praha 2010

 

 

 

 

 

 

 

Celé ke stažení ve formátu PDF zde

 


 

Lenka Jungmannová: Úvodem


Intermedialita jako metoda: implicitní a explicitní reference


Peter Zajac: Intermedialita a interferencialita

Astrid Winter: Jiná estetika: Konceptualismus a transmedialita v české literatuře po druhé světové válce

Josef Štochl: Antologie Vrh kostek, Die Wiener Gruppe a Havlovy Antikódy

Radomil Novák: Fenomén jazzu v české poetistické próze dvacátých let 20. století

Renáta Beličová: Egon Bondy a slovenská hudobná postmoderna 


Teorie a praxe komiksu


Martin Foret: Genus mirum: Definičně‑terminologické vymezení „fenoménu“ komiks v českém prostředí 

Pavel Kořínek: Banální jak z komiksové bubliny: Adjektivum „komiksový“ jako žánrová specifikace 

Michal Jareš: „A vůbec tenhle brouk“: Pokusy o komiksové ztvárnění Kafkovy Proměny 


Mediální adaptace a interpretace


Petr Bubeníček: Proměny myšlení o literatuře ve filmu

Tomáš Koblížek: Nástin strukturálně-fenomenologické analýzy 

Petr Mareš: Adaptace a aktualizace 

Iva Málková: Zlatá reneta – vstupní zastavení: Od prvotních poznámek k variantám rukopisu, od strojopisu ke knižnímu znění, od knihy k filmovému scénáři, od scénáře k

filmu 

Jan Čulík: Jak Hrabal přemohl Menzela 

Kyuchin Kim: Vzájemný vztah filmu a literatury: Novela Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky a stejnojmenný film Jiřího Menzela 

Miroslav Zelinský: Česká literatura v rozhlase: Prosté konstatování, nebo problematizující otázka? 

Brigitte Schultze: Překlad a intermediální diverzifikace: Lermontovova Maškaráda v češtině (1929–2008) 

Irina Gerčikova: České hry v Rusku 


Od obrazu k textu a obráceně


Hana Voisine-Jechová: Úskalí obrazu 

Stanislava Fedrová: Role pozorovatele v ekfrastických textech 

Clarice Cloutier: Konkrétní chiaroscuro: Reflexe díla Rembrandta van Rijn v české literatuře 

Tomáš Jirsa: Od navoněných knírů k ornamentům řeči: Vizualita psaní „V chrámu“ Kafkova Procesu 

Eva Kapsová: Podoby českých literátov v slovenskom vizuálnom kontexte: Prípad Bondy 

 

Prostor: intermediální vztahy, percepce, sémantizace


Alice Jedličková: Intermediální poetika (krajiny) 

Kees Mercks: Percepce v literárním díle: Vnitřní prostory v Hrabalově románu Harlekýnovy miliony 

Miroslava Režná: Poznámky k vnútornej topológii: Daniela Hodrová: Město vidím…

Richard Změlík: Reálná a fikční krajina v díle Miloše Urbana (Hastrman) 


Vícenásobné mediální vztahy: text – film – divadlo


Eva Šlaisová: Hynku, Viléme, Alfréde: Máchovské rezonance v Radokově Daleké cestě 

Veronika Ambros: Golemové, roboti a proměny autorství 

Jaroslava Janáčková: Její pastorkyňa: kniha, opera, film a román ve vztahu k textu dramatu 


Dvojí talent aneb Autorská poetika v různých médiích


Eva Pariláková: Slová vyrývané z tmy: K básňam a obrazom Bohuslava Reyneka 

Ondřej Váša: Bloudění Šumavou: Několik poznámek k Šumavě umírající a romantické Josefa Váchala 

Martyna Maria Lemańczyk: Zvláštní kubismus Josefa Čapka 


Intertextualita jako intramedialita – Paratexty a hranice textu


Herta Schmid: Jan Mukařovský a Friedrich Schiller – smysluplné srovnání? 

Irena Vaňková: Slovo v poezii: Inspirace kognitivnělingvistické 

Kateřina Machová Ondřejová: Moderní básník a folklor 

Mirna Šolić: Jak se cestuje a vypravuje o cestování: Nástin mezižánrové hry mezi Čapkovými cestopisy a komerčními turistickými žánry 

Lenka Müllerová: Paratexty a česká literatura  

Klára Kudlová: Případ „autentického“ románu 

Petr Pořízka: K možnostem počítačového zpracování literárního textu 

 


 

Autoři studií  

Czech literature from an intermedia perspective: Fourth Congress of World Czech Literary Studies: Other Czech Literature (?) 

Jmenný rejstřík 

Obsah

Tiráž