FOTO: Editor a text
 
Úvod do praktické textologie
Redigoval Rudolf Havel a Břetislav Štorek.
Praha, Československý spisovatel 1971.