FOTO: Řád nové tvorby
 
Uspořádali, předmluvou, edičními poznámkami a vysvětlivkami opatřili
Milan Blahynka a Štěpán Vlašín.
Vydalo nakladatelství Svoboda.
Praha 1972.