FOTO: Z dějin českého myšlení o literatuře 1 (1945–1948)
 
Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990 Vybral, uspořádal a edičně připravil Michal Přibáň. Spolupráce na ediční přípravě Jarmila Vojtová. Autor studie a odpovědný redaktor Petr Šámal. Ústav pro českou literaturu AV ČR v Praze roku 2001. Edice Dokumenty, svazek první.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Z dějin českého myšlení o literatuře 2 (1948–1958)
 
Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990 Vybral, uspořádal a edičně připravil Michal Přibáň. Spolupráce na ediční přípravě Jarmila Vojtová a Alena Přibáňová. Autor studie a odpovědný redaktor Petr Šámal. Ústav pro českou literaturu AV ČR v Praze roku 2002. Edice Dokumenty, svazek druhý.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Z dějin českého myšlení o literatuře 3 (1958–1969)
 
Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990 Vybral, uspořádal a edičně připravil Michal Přibáň. Spolupráce na ediční přípravě Jarmila Vojtová, Alena Přibáňová a Kateřina Bláhová. Odpovědný redaktor Petr Šámal. Ústav pro českou literaturu AV ČR v Praze roku 2003. Edice Dokumenty, svazek třetí.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Z dějin českého myšlení o literatuře 4 (1970–1989)
 
Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990 Vybral, uspořádal a edičně připravil Michal Přibáň. K vydání připravili Kateřina Bláhová a Michal Přibáň. Ústav pro českou literaturu AV ČR v Praze roku 2005. Edice Dokumenty, svazek čtvrtý.