FOTO: Vladimír Holan a jeho souputníci
 
Sborník příspěvků
z III. kongresu
světové literárněvědné bohemistiky,
sv. 2

Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR
(Edice K, sv. 12)
Praha 2006
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Tiráž