FOTO: Kritické projevy IX.
 
1912–1915
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 18.
Vychází prací Ústavu pro českou literaturu ČSAV
v nakladatelství Československý spisovatel.
K vydání připravili Rudolf Havel a Ludmila Lantová.
Roku 1954.
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Tiráž