FOTO: Kritické projevy VI.
 
1905–1907
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 15.
Vydává Společnost F. X. Šaldy v nakladatelství Melantrich.
K vydání připravil Karel Dvořák.
V prosinci 1951.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Tiráž