FOTO: Kritické projevy XII.
 
1922–1924
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 21.
Vychází prací Ústavu pro českou literaturu ČSAV
v nakladatelství Československý spisovatel.
K vydání připravila Zina Trochová.
Roku 1959.
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Obsah