FOTO: Studie o umění a básnících
 
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 9.
Vydává Společnost F. X. Šaldy v nakladatelství Melantrich.
K vydání připravil Jiří Pistorius.
V září 1948.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Tiráž