1989

 

 

Národní galerie
Praha 1989
Redakčně připravila Milena Freimanová
Plzeň 13.–15. března 1986

 

 

 

 

 

 

Celé ke stažení zde


Přednášky
Pešková, Jaroslava: Problém přírody a příroda ve filozofii 19. století
Horák, Petr: K problému určení místa tzv. dekadence v kontextu evropského myšlení 19. století
Librová, Hana: Antropologická a sociální dimenze v percepci krajiny
Dvorský, Jiří: Příroda a město v 19. století
Urban, Otto: Proces industrializace a vztah k přírodě v 19. století
Janková, Yvonne: Uplatnění architektonických doplňků v parcích a zahradách
Vašák, Pavel: Máchovo životní prostředí
Janáčková, Jaroslava: Krajina v osobním záznamu a v básnické projekci
Hrbata, Zdeněk: Časoprostor a symbolika noci v Máchově díle
Novotný, Jan: Počátky české turistiky jako způsob poznávání přírody a jejich odraz v kultuře 19. století
Wittlich, Petr: Proč právě příroda – výtvarné umění a biologické myšlení na konci 19. století
Prahl, Roman: Intinmí krajina a její české přijetí
Konečný, Luboš: Signatura času. Poznámky k výkladu Krajiny se zříceninou od Antonína Mánesa
Ševčíková, Jana – Ševčík, Jiří: Zrození města z krajiny aneb simulovaný ráj
Vít, Petr: Sociabilita hudby malující přírodu v české kultuře 19. století
Dvořáková, Vlasta: K sémantice sentimentálních zahrad
Potužáková, Jana: Historicky cenná letní sídla v Plzni – severním předměstí


Diskusní příspěvky
Bělohlávek, Miloslav: Plzeň – životní prostředí a zeleň
Benešová, Marie: Příroda a urbanistický koncept na počátku 19. století v Čechách
Pistorius, Miloš: Poznámka k zobrazení českého lva v devatenáctém stole
Pistorius, Miloš: Diskusní připomínka k referátu doc. dr. Janáčkové
Pistorius, Miloš: Diskusní připomínka k hodnocení architektury 19. století
Janáčková, Jaroslava: Diskusní příspěvek
Mergl, Jan: Rostlinný ornament v uměleckém řemesle druhé poloviny 19. století
Miler, Karel: Člověk a příroda v roce 1889
Šimková, Gabriela: Fontána Smuteční vrba v romantické parkové úpravě Josepha Paxtona
Kolár, Jaroslav: Diskusní příspěvek
Pospíšilová, Marie: Přírodní scenérie malované na objednávku
Malý, Miloslav: Bedřich Smetana a příroda
Zilynskyj, Bohdan: Motiv stepi v české literatuře 19. století
Bělohlávková, Jana: Příspěvek k zahradnímu umění přelomu 18. a 19. století
Krejčová, Helena: Krkonošská pouť Eduarda Grégra
Dobrá, Hana: Karel Klostermann, šumavská příroda a turistika
Hozák, Jan: Poznámka ke vztahu člověk, stroj, příroda
Vít, Petr: Závěr


Obrazová část
Seznam vyobrazení
Resumé


Člověk a příroda v novodobém českém umění. Katalog výstavy
Nováková, Markéta: Člověk a příroda v novodobém českém umění
Seznam vystavených děl


Obsah
Tiráž