a33

 

 

 

Ústav teorie a dějin umění ČSAV
Praha 1988
Redakčně připravila Marta Ottlová
Plzeň 14.–16. března 1985

 

 

 

 

 

Celé ke stažení zde


Přednášky
Dvorský, Jiří: Průmysl a technika v novodobé české kultuře
Pešková, Jaroslava: Technika a myšlení o technice
Horská, Pavla: Dynamika sociálních přeměn v období industrializace českých zemí
Urban, Otto: Technika a časoprostorová představa člověka 19. století
Musil, Jiří: Názory na techniku v českém ekonomickém a sociálním myšlení
Kořalka, Jiří: Čeští vystěhovalci druhé poloviny 19. století a technický pokrok v zahraničí
Scheufler, Vladimír: Vztahy rukodělné a průmyslové keramiky
Pospíšilová, Marie: Výstavní činnost Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách ve třicátých letech 19. století na Pražském hradě
Lamarová, Milena: Uměleckoprůmyslová muzea v 19. století jako iluze reformy průmyslu
Střítecký, Jaroslav: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti
Theinhardtová, Markéta: Historický obraz a vizuální informace v 19. století
Vojtěch, Ivan: Technicka a hudební senzibilita
Benešová, Marie: Hodnoty architektury 19. a počátku 20. století
Pokorný, Jiří: K formování čtenářských zájmů průmyslového dělnictva
Mocná, Dagmar: Časopis pro nového čtenáře (Rudé květy 1901–1914)
Stich, Alexand: Jaroslav Vrchlický a novodobá technicko-průmyslová civilizace (Úryvek z větší studie)
Janáčková, Jaroslava: Stroje jako náměty, měřítka a inspirace poznámky literárně historické
Hodrová, Daniela: Postava člověka-stroje v české literatuře
Konečný, Lubomír: Umění, pára a elektřina
Hozák, Jan: Technika jako podívaná
Pömerl, Jan: Scénické osvětlování a česká společnosti 2: poloviny 19. století
Lahoda, Vojtěch: Létání technické a duchovní: umění a aeronautika na konci 19. století a počátku 20. století
Bokůvková, Vlasta: Studio pro elektroakustickou hudbu Československé rozhlasu v Plzni


Diskusní příspěvky

Kolár, Jaroslav: Technická civilizace 19. století a divadlo
Bělohlávek, Miloslav: Průmysl, technika a plzeňské školství v 19. století
Pešek, Jiří: Člověk soukromý a člověk veřejný
Švácha, Rostislav: Průmyslové stavby v pohledu tří generací
Jiřík, Vlastimil: Umění, řemeslo a technika 19. století
Bužga, Jaroslav: Prstová technika a problém odcizení
Prahl, Roman: František Kupka a chronofotografie
Petrů, Jaroslav: K významu technické dokumentace a jejímu odpovědnému zajištění
Zilinskyj, Bohdan: K prvním pokusům o literární zobrazení těžebních oblastí. (Francouzská, ukrajinská a česká literatura)
Pistorius, Miloš: Tři poznámky k problémům dějin a ochrany architektury


Resumé
Katalog výstavy Průmysl a technika v českém novodobém umění. Seznam vystavených děl
Obrazové přílohy
Obsah