1988 a

 

 

 

Národní galerie v Praze
Praha 1988
Redakčně připravila Milena Freimanová
Plzeň 7.– 11. března 1984

 

 

 

 

Celé ke stažení zde


Přednášky

Dvorský, Jiří: Dialektika revoluční tradice v české kultuře 19. století
Špelda, Antonín: Česko-ruské a česko-sovětské tradice v hudební Plzni
Urfus, Valentin: Stát v představách české národní společnosti smetanovského období
Kořalka, Jiří: K pojetí národa v české společnosti 19. století
Havránek, Jan: Zdroje historického povědomí širokých vrstev českého národa v 19. století
Vít, Petr: Hudba v programu českého národního hnutí doby předbřeznové a po říjnovém diplomu
Střítecký, Jaroslav: Tradice a obrození: Bedřich Smetana
Vojtěch, Ivan: Zhudebněná řeč a duchovní tradice české hudby
Stich, Alexandr: Tradiční romantické motivy v české hudbě a poezii druhé poloviny 19. století (Šárky)
Pešková, Jaroslava: Problém tradice a jejího vlivu na národní charakter
Urban, Otto: Tradice a historická zkušenost roku 1866
Bayerová, Marie: Rakouské filozofické myšlení konce 19. století v českém kulturním životě
Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan: K motivům českého wagnerismu a antiwagnerismu
Brouček, Stanislav: Silueta českého národopisného hnutí
Zatloukal, Pavel: Tradice a moravská architektura 19. století
Vlček, Tomáš: Orientální motivy v kosmopolitním a národním programu lumírovské generace
Otruba, Mojmír: Kontakt literatury s životními tradicemi: Na příkladu próz Karoliny Světlé
Ryšavá, Eva: Uchovávání tradic v kramářských písňových tiscích 19. století
Prahl, Roman: „Umělectví“ a spor o jeho tradice: Jednota umělců výtvorných
Wittlich, Petr: Oblaka a ruce – tradice a originalita v umění 19. století
Ševčík, Jiří – Ševčíková, Jana: Historismus a eklektismus ve výtvarné kultuře 19. století a dnešek
Čornej, Petr: Vztah Zdeňka Nejedlého ke kulturním tradicím 19. století
Kotalík, Jiří: Tradice české kultury 19. století v pojetí F. X. Šaldy


Diskusní příspěvky
Černý, Miroslav K.: Několik diskusních poznámek k jednotlivostem, ale ve skutečnosti k hlavnímu problému tradic
Bělohlávek, Miloslav: Úloha Hlaholu v životě Plzně v šedesátých letech 19. století
Bužga, Jaroslav: Několik poznámek k tématu Friedrich Nietzsche a tradice
Gabrielová, Jarmila: K příspěvku Marty Ottlové a Milana Pospíšila
Malíř, Jiří: Některé aspekty působení historické tradice v české společnosti 19. století
Zilynskyj, Bohdan: K prvkům ukrajinské historické tradice v české literatuře 19. století
Horská, Pavla: K některým dalším významům národního povědomí tradice
Maur, Eduard: Poznámky k tradici a mýtu boje s odvěkým nepřítelem
Benešová, Marie: K otázce domácí tradice v architektuře průmyslových staveb 19. století
Kotalík, Jiří T.: Lidové stavitelství a jeho tradice v české architektuře 19. století
Hojda, Zdeněk: Sociální zázemí Jednoty výtvorných umělců – rozchod s tradiční základnou uměleckého mecenášství v Čechách?
Pešek, Jiří: Když tradice dříme, aneb ke kulturní pasivitě pražské městské rady na počátku 20. století
Kunštát, Miroslav: Podněty beuronské školy pro české umění na sklonku 19. století
Pospíšilová, Marie: Opomenuté cykly kreseb Josefa Mánesa a Mikoláše Alše ve sbírkách Pražského hradu


Česká kresba 19. století a její výtvarná tradice.
Katalog výstavy uspořádané Národní galerií v Praze a Západočeskou galerií v Plzni
Masné krámy v Plzni, 8. března – 29. dubna 1984

Kotalík, Jiří: K výstavě Česká kresba 19. století


Seznam vyobrazení
Seznam vystavených děl
Resumé
Obsah
Tiráž