1985

 

 

 

Národní galerie v Praze
Praha 1985
Ed. Milena Freimanová
Praha 10.–12. března 1983

 

 

 

 

 

Celé ke stažení zde


Přednášky

Pešková, Jaroslava: Divadlo jako způsob vědomí sebe
Černý, František: Idea Národního divadla
Kvaček, Robert: Společenskopolitické zápasy o Národní divadlo v 70. letech 19. století
Špelda, Antonín: Podíl Plzně na progresívním vývoji českého hudebního divadla
Macura, Vladimír: Paradox obrozenského divadla
Rak, Jiří: Divadlo jako prostředek politické propagandy v první polovině 19. století
Urban, Otto: Schmerlingovo divadlo – politika jako divadlo
Hudec, Vladimír: K vývojové a axiologické problematice českého hudebního divadla na Moravě v 2. polovině 19. století
Scherl, Adolf: K proměnám divadelnosti v době předbřeznové
Kraus, Jiří: Rétorika v dramatu a proti dramatu
Stich, Alexandr: Český jazyk a dramatický text v 19. století
Otruba, Mojmír – Procházka, Miroslav: Prvky divadelnosti v obrozenské próze
Nováková, Markéta: Brožíkova Messalina – příspěvek k problematice vztahu divadla a výtvarného umění v poslední třetině 19. století
Erben, Václav: Principy divadelnosti v české monumentální plastice 19. století
Ševčíková, Jana – Ševčík, Jiří: Dramatický paradox v architektuře 19. století
Kotalík, Jiří: William Shakespeare v českém novodobém umění
Prahl, Roman: Malíři, divadlo a formy obraznosti 19. století
Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan: Opera a podívaná v 19. století
Laudová, Hannah: Národně významné festivity 19. století a jejich folkloristická dramaturgie
Stehlíková, Eva: Obřadní a divadelní prvky v sokolském hnutí
Srba, Bořivoj: Jevištní výprava představení Smetanovy Libuše v Národním divadle z let 1881 a 1883
Konečný, Luboš: Ut theatrum pictura: Od divadla světa ke světu divadla
Vlček, Tomáš: Divadlo a divadelnost v utváření dialogických prvků umění 19. století


Diskusní příspěvky
Havránek, Jan: Společenské předpoklady českého divadla v Praze v 19. století
Bělohlávková, Jana: Stávka v plzeňském divadle
Pešek, Jiří: Sbírky na nové Národní divadlo po požáru roku 1881
Bužga, Jaroslav: Divadelnost dirigentského projevu
Svatoš, Martin: Politická funkce Rittersbergova dramatu Kamillus
Bělohlávek, Miloslav: Předpoklady vzniku a existence plzeňského divadla
Brabcová, Jana: K divadelnosti a dramatičnosti v českém výtvarném umění
Benešová, Marie: Nápodoba v architektuře 19. století
Hilmera, Jiří: Obraz specifik domácího prostředí v českém jevištním výtvarnictví 19. století


Obrazová příloha
Seznam vyobrazení
Resumé


Katalog výstavy Divadlo v českém novodobém umění
Kotalík, Jiří: Divadlo v českém novodobém umění
Seznam vystavených děl


Obsah
Tiráž