1990

 

 

 

Ústav teorie a dějin umění ČSAV
Praha 1990
Redakčně připravili Marta Ottlová a Milan Pospíšil
Plzeň 12.–14. března 1987

 

 

 

 

Celé ke stažení zde


Přednášky
Dvorský, Jiří: Slovo úvodem
Novotný, Jan: Utopie české společnosti
Havelka, Miloš: Totalita a utopie
Loužil, Jaromír: Sen jednotné kultury a nacionálně rozdělené společnosti
Lorenzová, Helena: Sen o české filozofii. K počátkům sporu o její smysl
Rak, Jiří: Ideální podoba českého vlastence před březnem 1848
Macura, Vladimír: Český sen
Benešová, Marie: Význam snu při dostavbě katedrály sv. Víta
Potužáková, Jana: Plzeňské sdružení Mha
Růžička, Jiří: Výklad snů: gnostické a autognostické možnosti
Procházka, Martin: Motiv snu v symbolické výstavbě Máchovy Pouti krkonošské
Stich, Alexandr: Máchovy mdloby
Prahl, Roman: Josef Mánes, Umělcův sen
Hodrová, Daniela: Ideální a idylický prostor v české próze 19. století
Muchka, Ivan: Architektura čili krasostavitelství. Kontinuita palladianismu a vitruvianismu u nás v první polovině 19. století
Horák, Petr: Filozofie a sen
Hozák, Jan: Iluze a realita české velikosti. Sonda do českého sebevědomí v době jubilejní výstavy 1891
Grebeníčková, Růžena: Veřejný prostor a fiktivní světy v románu na přelomu století
Pomajzlová, Alena: Motiv dvojníka v literatuře a výtvarném umění
Střítecký, Jaroslav: Pravda snu a iluze skutečnosti
Wittlich, Petr: Preislerova zrcadla
Vojtěch, Ivan: Dodatek snu v prokomponování Dvořákovy milostné písně
Lahoda, Vojtěch: Ideály nastupující avantgardy: nový svět a nové umění
Pešková, Jaroslava: Několik slov na závěr


Diskusní příspěvky
Kořalka, Jiří: Česká obava z budoucnosti: sen nebo skutečnost?
Havránek, Jan: Sny mladíků z konce století
Dobrá, Hana: Sny o Africe. Dr. Emil Holub a Plzeň
Bělohlávek, Miloslav: Plzeňské sny a skutečnost Martina Kopeckého
Svatoš, Martin: Vlastenectví a český klasicismus
Gabrielová, Jarmila: Sny a snění v instrumentální hudbě
Bělina, Pavel: Odraz snů a ideálů Francouzské revoluce v básnické tvorbě a veřejném mínění
Viktora, Viktor: K formování obrozenské vědy
Šmejkal, František: Zakladatelské sny. Poznámka k referátu doc. dr. Marie Benešové
Dufek, Antonín: Fotografie a ideál
Horová, Anděla: Mrštíkovy sny o české kultuře
Doubravová, Jarmila: Marginálie k příspěvku dr. Ivana Vojtěcha o doteku snu v díle Antonína Dvořáka


Resumé
Obrazová příloha
Obsah