1991

 

 

Ústav pro hudební vědu ČSAV – Ústav dějin umění ČSAV – Český hudební fond – Československá společnost pro estetiku
Praha 1991
Redakčně připravili Marta Ottlová a Milan Pospíšil
Plzeň 16.–18. března 1989

 

 

 

 

Celé ke stažení zde


Dvorský, Jiří: Slovo úvodem


Přednášky

Loužil, Jaromír: Smích jako historickofilozofická kategorie?
Grebeníčková, Růžena: Sternovství v české próze předbřeznové
Lorenzová, Helena: Hra na krásný život
Macura, Vladimír: Klácelova teorie smíchu
Hemelíková, Blanka: Pomněnky z pouti humoru národním obrozením. (Ke vztahu humoristické literatury a realismu)
Otruba, Mojmír: Termín „zábavná literatura“ v českém obrození
Stich, Alexandr: Slovní hříčky v Havlíčkově publicistickém stylu
Kořalka, Jiří: Národní stereotypy v české a německé politické karikatuře
Krejčová, Helena: „Jsme všichni Češi, ale nemusí o tom nikdo vědět“
Mocná, Dagmar: Cesty a rozcestí politické satiry na přelomu 19. a 20. století
Horová, Anděla: Vždyť máme také umění! Humor a ironie v kritické reflexi umění 19. století u nás
Růžička, Jiří: Jak je smích možný
Macurová, Alena: Reflexe smíchu a smích jako prostředek reflexe člověka a světa
Wittlich, Petr: Inverze obrazu a obrtlík smíchu
Brožová, Věra: Polohy humoru v próze Zikmunda Wintra
Čornej, Petr: Sakrální a úsměvné podoby husitské tradice
Doubravová, Jarmila: Zbraň osamělosti kontra husitský kolektiv
Konečný, Lubomír: Laokoon ve výtvarném humoru a satiře 19. století
Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan: Francouzská veselohra v kontextu české opery. Smetanovy dvě vdovy
Muchka, Ivan: Smích v architektuře. Petřínské bludiště
Hozák, Jan: Smích a stroj. (Zamyšlení nad vztahem člověk a technika v 19. století)
Scheufler, Pavel: Úsměv ve fotografii 19. století. (Poznámky k humoru na fotografiích)
Klimeš, Ivan: Biograf jako nový typ lidové zábavy
Ševčíková, Jana – Ševčík, Jiří: O humoru v architektuře a umění
Zumr, Josef: Smích a metafyzika
Lukeš, Jan: Smích České moderny
Nekula, Marek: Koncept ironie u tzv. ironické generace 90. let
Pomajzlová, Alena: O bracích
Prahl, Roman – Lahoda, Vojtěch: Karikatura a umělecké dílo. Ke genezi moderního umění
Pešková, Jaroslava: Smích jako sociální skutečnost. (K ontologii smíchu)


Diskusní příspěvky
Douša, Jaroslav: Emigrace části Pražanů do Plzně od 15. století a satirický ohlas událostí roku 1866 v Praze a v Plzni
Kolár, Jaroslav: Smíchový princip. Jan Neruda a česká karikatura
Pospíšilová, Marie: Nostalgický úsměv novoromantismu. (K obrazu Hanuše Schweigera „Člověku je tu“ ze sbírek Pražského hradu)
Savický, Nikolaj: K. M. Čapek-Chod a ironie jako nástroj výtvarné kritiky


Obrazová příloha
Resumé
Obsah
Tiráž