1981

 

 

Ústav teorie a dějin umění ČSAV
Praha 1981
Redakčně připravil Tomáš Vlček
Plzeň 26.–29. února 1981

 

 

 

 

 

Celé ke stažení zde


Přednášky

Kotalík, Jiří: Historické vědomí v české malbě v branách 20. století
Havránek, Jan: Český historismus druhé poloviny 19. století mezi monarchismem a demokratismem
Bokůvková, Vlasta: Odraz historického vědomí v české symfonické básni a programní ouvertuře druhé poloviny 19. století
Lébl, Vladimír – Ludvová, Jitka: Historismus Smetanovy Mé vlasti
Pešková, Jaroslava: Filozofické problémy historismu
Hroch, Miroslav: Některé metodologické poznámky ke studiu úlohy historického vědomí v národním hnutí 19. století
Vlček, Tomáš: Historické vědomí a kritika dobové teorie dějinnosti v umělecké tvorbě a dějinách umění 19. století
Urban, Otto: Funkce historismu v programu českého měšťanstva v polovině 19. století
Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan: Český historismus a opera 19. století
Anděl, Jaroslav: Fotografie a paradox historismu
Otruba, Mojmír: Ahistorický historismus českého obrození
Štěpánek, Vladimír: Historická tragédie a historismus v období národního obrození
Janáčková, Jaroslava: Funkce historického románu v české literatuře
Wittlich, Petr: K modelu umění 19. století
Kačer, Jaroslav: Malířství stylu okružní třídy
Zatloukal, Pavel: Urbanismus konce 19. století v českých zemích se zvláštním zřetelem k činnosti Camilla Sitteho
Nováková, Markéta: Kolumbus Kristiana Rubena. Příspěvek k dějinám historické malby 19. století
Blažíčková, Naděžda: Jaroslav Čermák a historická malba
Konečný, Lubomír: Malované dějiny umění: předběžné poznámky k jedné kapitole z dějin české historické malby 19. století
Prahl, Roman: Česká historická malba


Diskusní příspěvky
Hojda, Zdeněk: Společnost vlasteneckých přátel umění a počátky památkové péče v Čechách
Rak, Jiří: Program historických sbírek Národního muzea v první polovině 19. století
Pešek, Jiří: Společenská spotřeba historismu v Praze 19. století
Havránek, Jan: Politická motivace historických námětů malířství 19. století
Hanzal, Josef: K českému historismu a nacionalismu
Černý, Miroslav K.: K druhému aspektu hudebního historismu
Pospíšilová, Marie: Ke specifickému projevu historismu, vyvolanému archeologickými vykopávkami v polovině 19. století
Chadraba, Rudolf: Dědictví manýrismu v počátcích historizujících slohů 19. století
Pospíšilová, Marie: Vliv historického vědomí na zámecké stavitelství v 19. století v Čechách


Obrazové přílohy
Resumé
Obsah
Tiráž