1993 b

 

 

 

Národní galerie v Praze – Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV
Praha 1993
Redakčně připravili Petr Čornej a Roman Prahl
Plzeň 22.–24. března 1990

 

 

 

 

 

Celé ke stažení zde


Zahajovací proslov hosta sympozia
Pithart, Petr: Oáza svobodného bádání


Kultura – Národ – Politika
Střítecký, Jaroslav: Problém české identity
Kořalka, Jiří: Česká národní identita mezi rakušanstvím, velkoněmectvím a slovanstvím
Bednář, Miloslav: Palacký, Havlíček, Masaryk – geneze české morální politiky
Kvaček, Robert: Mezinárodní souvislosti české státoprávní politiky
Med, Jaroslav: Integrální nacionalismus Viktora Dykantegrální nacionalismus Viktora Dyka
Prahl, Roman: Ideologie a metafora v Bílkově „Podobenství velkého západu Čechů“
Pospíšilová, Marie: T. G. Masaryk a Pražský Hrad. Orientace uměleckých sbírek a architektury (diskusní příspěvek)


Češi a evropská kultura
Gabrielová, Jarmila: Antonín Dvořák 1861–1874. Český hudebník a Evropa
Pokorná, Magdaléna: Světové dějiny na stránkách časopisů doby májové
Noll, Jindřich: Češi a Evropa v architektuře 19. století aneb jak se čeští architekti setkávali s Evropou
Vízdalová, Ivana: „Mladé Německo“ a koncepce novodobého českého románu
Bydžovská, Lenka: William Ritter, slavjanofil ze západu
Pešek, Jiří: Zamyšlení nad česko-evropskými studijními a vědeckými vztahy v druhé polovině 19. století (diskusní příspěvek)


Češi a střední Evropa
Ottlová, Marta – Pospíšil, Milan: Konce ideje národní hudby
Rak, Jiří: Udatný národ holubičích povah
Konečný, Lubomír – Prahl, Roman: Radeckého pomník a české „rakušanství“
Dvořáková, Dana: Česko-německý problém Huberta Gordona Schauera
Svatoš, Martin: Humanistické vzdělání jako jeden z předpokladů nadnárodní kultury
Pokorný, Jiří: Kutnohorský rodák, který se proslavil


Mnohonárodnostní Praha
Tvrdík, Milan: Česko-německá vzájemnost v myšlení pražské inteligence kolem roku 1848
Vybíral, Jindřich: Česká národní myšlenka a Rudolfinum
Kuděla, Jiří: Kulturní situace pražského ghetta do počátku 60. let 19. století
Krejčová, Helena: „Ghetto v nich“
Hyršlová, Květa: Pražský literární fenomén v systému meziliterárních společenství


Plzeňské příspěvky
Douša, Jaroslav: Návštěvy v Plzni a péče o cizince ve městě na přelomu 19. a 20. století
Dobrá, Hana: České a evropské v divadelním díle Vendelína Budila


Úvodní slovo závěrečné diskuse
Pešková, Jaroslava: Češi a Evropa v 19. století


Resumé

Obsah

Tiráž