FOTO: Pole orná a válečná
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek čtvrtý
Rediguje Jan Mukařovský.

K tisku připravil a poznámkami opatřil Rudolf Havel.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1953.

 

 

 

 

 

 

 

Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Tiráž