FOTO: První prózy a první pokusy
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek první
Řídí Ediční rada Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a nakladatelství Československý spisovatel ve složení: Milan Blahynka, Jiří Holý, Emanuel Macek, Bohumil Svozil, Miloš Pohorský, Jarmila Víšková, Milan Zeman.
K vydání připravil, ediční poznámku a doslov napsal Miloš Pohorský.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1985.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Tiráž