FOTO: Pekař Jan Marhoul & Pole orná a válečná
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek druhý
Řídí Ediční rada Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a nakladatelství Československý spisovatel ve složení: Milan Blahynka, Jiří Holý, Emanuel Macek, Milan Pávek, Miloš Pohorský, Jarmila Víšková, Milan Zeman.
K vydání připravila, vydavatelské poznámky napsala a vysvětlivky zpracovala Jarmila Víšková.
Doslov napsal Emil Lukeš.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1984.
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Tiráž