FOTO: Tři řeky
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek osmý
Řídí Ediční rada Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a nakladatelství Československý spisovatel ve složení: Milan Blahynka, Jiří Holý, Emanuel Macek, Milan Pávek, Miloš Pohorský, Jarmila Víšková, Milan Zeman.
K vydání připravily, vydavatelské poznámky a vysvětlivky zpracovaly Jana Papcunová a Jarmila Víšková.
Doslov napsal Emil Lukeš.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1985.
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Tiráž