00 Prebal

 

Svazek připravil Karel Janský

Hlavní redaktor Jan Mukařovský

Redakční rada: Karel Dvořák, Rudolf Havel, Karel Janský, Rudolf Skřeček, Felix Vodička

Spisy Karla Hynka Máchy, svazek 1.

Knihovna klasiků

Praha, SNKLHU 1959

 

 

 

 

 

 

 


Celá kniha

 


Redakční uvedení

BÁSNĚ

MÁJ

Máj

BÁSNĚ DO ROKU 1832

Básně do roku 1832

PÍSNĚ

Ohlas písní národních

Písně mimo cyklus

BÁSNĚ OD ROKU 1833

Básně od roku 1833

Znělky

Zlomky básní

DRAMATICKÉ ZLOMKY

Dramatické zlomky

NĚMECKÉ BÁSNĚ

Versuche

Ostatní německé básně


Obrazové přílohy

Vydavatelské poznámky

Vysvětlivky

Seznam zkratek a popis pramenů

První otisky do roku 1862

Seznam básní podle prvního verše

Seznam obrazových příloh

Obsah

Tiráž