FOTO: Metodologické otázky výzkumu českého divadla
 
Redigoval Bořivoj Srba
Literárněvědné práce, sv. 6.
Řídí Zdeněk Pešat s redakční radou
Redaktorka Milada Chlíbcová
Praha, Ústav pro českou literaturu ČSAV 1970
Výbor z referátů a diskusních příspěvků
přednesených na pracovní koferenci
Kabinetu pro studium českého divadla ČSAV
konané v Gottwaldově ve dnech 12. - 13. listopadu 1968
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
I/ K problematice individuální a kolektivní teatrologické práce
Černý, František: Týmový teatrologický výzkum
Diskuse Artur Závodský, Jan Císař, Jan Port, Jan Kopecký, Milan Obst, Jan Rek, Tomislav Volek, Zdeněk Srna, Miroslav Kačer

II/ K metodologii výzkumu divadelního vývoje
Diskuse Karel Brundálek, Jan Císař, Jan Port, Jaroslav Pokorný, Milan Obst, Jan Rek, Tomislav Volek, Zdeněk Srna

III/ K problematice slohového vývoje divadla
Diskuse František Černý, Jan Kopecký, Jan Císař, Jan Rek, Tomislav Volek, Adolf Scherl, Miroslav Kačer, Adolf Scherl

IV/ Otázky rekonstrukce herectví
Diskuse Artur Závodský, František Černý, Vladimír Procházka, Karel Brundálek, Josef Knap, Ljuba Klosová

V/ K problematice divadelněhistorických pramenů
Diskuse Jan Port, František Černý, Karel Brundálek, Stanislav Jareš, Jiří Hilmera, Evžen Turnovský

VI/ K dějinám hudebního divadla
Diskuse Jaroslav Pokorný, Stanislav Jareš, Rudolf Rouček

Shrnutí jednání konference Milan Obst, František Černý

Tiráž