FOTO: Příspěvky k morfologii a sémantice literárněvědných termínů
 
Redigoval Vladimír Svatoň.
Vydal Ústav pro českou literaturu ČSAV
(Literárněvědné práce, sv. 15) v Praze roku 1974.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
Bechyňová, Věnceslava: Balada
Morávková, Alena: Groteska
Táborská, Jiřina: Novela
Veselá, Jasna: Fejeton

Obsah