IMPRIMOVANO OSlusnouOdmenuOBAL

 

K vydání připravili Tomáš Breň a Pavel Janáček

Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR
s přispěním Institutu umění – Divadelního ústavu.

Praha 2009

 

 

 

 

 

 

Celé ke stažení ve formátu pdf zde


Janáček, Pavel: Úvodem: Spisovatel jako veličina ekonomická


Wögerbauer, Michael: „Jeho prozatímním zaměstnáním je psát romány“. Zrod a zkáza profesionálního spisovatelství v Čechách kolem roku 1800
Mádlová, Claire: Statut a publikační strategie učenců v českých zemích v době osvícenství
Kusáková, Lenka: Ekonomické aspekty literární tvorby v předbřeznové době 1830–1848 (z pohledu nakladatelské a redakční korespondence, vzpomínek současníků a dobové publicistiky)
Přibil, Marek: Mácha a peníze. K identitě básníkova mecenáše
Mocná, Dagmar: Jak se píše pro peníze. Ekonomické souvislosti vzniku Nerudových Povídek malostranských
Křišťanová, Dita: Plány a touhy. Finanční poměry Julia Zeyera
Hemelíková, Blanka: Parnas sobě? Ceny, podpory a stipendia literárního odboru ČAVU v letech 1890–1921
Krejčí, Marek: Stát coby patron umění? K státní kulturní politice v první polovině 20. století
Jareš, Michal: Autorské honoráře ve světle vzpomínek nakladatelů
Bednářová, Jitka: Bohumil Brauner: mecenáš katolických autorů, zvláště Jaroslava Durycha
Machovec, Martin: Jak si financovali undergroundoví autoři a vydavatelé svůj samizdat
Srstka, Jiří: Podílové odměny plynoucí z poskytnutí licenčních oprávnění u slovesných děl
Cesneková, Andrea – Košinská, Eva – Pišna, Jan: Rukopisy, honoráře, náklady. Výzkum nakladatelské politiky českých vydavatelských domů
Janáček, Pavel: Literatura polovičních profesionálů. Zdroje příjmů českých spisovatelů 19. a 20. století ve světle statistického experimentu podle Raymonda Williamse


Zusammenfassung
O autorech
Ediční poznámka
Jmenný rejstřík
Tiráž