FOTO: Normy normalizace
 
Redigoval a jmenný rejstřík sestavil Jan Wiendl.
Praha - Opava, Ústav pro českou literaturu AV ČR - Slezská univerzita 1996
Sborník referátů z literárněvědné konference 38. Bezručovy Opavy (11.-13. 9. 1995)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
Wiendl, Jan: Úvodem...
Poslední, Petr: Ironie Miráklu
Martinek, Libor: Jazzovou sekci nedáme!
Pfeffer, Vladimír: O jazyce normalizace

Tiráž