FOTO: O poetice literárních druhů
 
Sestavila a redigovala Marie Kubínová
Edice Ursus, sv. 12, Praha, ÚČL AV ČR, 1995
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
Kubínová, Marie: Úvod

Poezie / Lyrika
Červenka, Miroslav: Verš a poezie

Drama

Tiráž