FOTO: Rok 1947
 
Česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948 Edice K, sv. 4.
ÚČL AV ČR, Praha 1998. ISBN 80-85778-22-X
Materiály z konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 11.-13. června 1997 v Praze
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
I
Janoušek, Pavel: Rok před
Suchomel, Milan: Na předělu?
Jiroušek, Jan: „Ale jak potom vysvětlit jejich konání?“ Nad předúnorovou statí Jindřicha Chalupeckého o kultuře a politice – úvaha kulturně-sémiotická
Vévoda, Rudolf: „Nechci být kůlem vyhlášek“ František Halas a jeho politická cesta po roce 1945
Bauer, Michal: Konference mladých českých spisovatelů Jeden z mezníků naší literatury ve druhé polovině 40. let
Drápala, Milan: Na ztracené vartě západu Poznámky k české politické publicistice nesocialistického zaměření v poválečném tříletí
Todorov, Veličko: Bulharská stereotypizace poválečného Československa Pokus o slovanskou imaginistiku
Kratochvil, Antonín: Procesy s českými spisovateli

III
Budagovová, Ludmila: Tendence avantgardy Poetismu a surrealismu v české poválečné poezii
Herman, Josef: Od avantgardy k socialistickému realismu Hledání poetiky poválečného divadla
Papoušek, Vladimír: Mesianisté a revolucionáři Český existencialismus 1945–1948
Novotný, Vladimír: O jednom mýtu českého literárního existencialismu Tvorba Dušana Paly v hodnocení Václava Černého
Křivánek, Vladimír: Jiří Orten – redivivus Vliv díla a osobnosti Jiřího Ortena na formování české poezie v letech 1945–1948
Med, Jaroslav: Zahradníčkova La Saletta Znamení doby
Málková, Iva: V úzkosti hledání Vilém Závada: povstání z mrtvých, 1946
Svoboda, Jiří: Kainarovy Nové mýty a Osudy Jejich dobová kritická reflexe
Kosková, Helena: Rok 1947 Několik poznámek na okraj české prózy
Haman, Aleš: Literární kritik Jaroslav Morák Souputník Jana Grossmana
Soldán, Ladislav: Mladá katolická kritika z časopisu Vyšehrad Několik poznámek zvláště in margine roku 1947

Tiráž