FOTO: Jak číst poezii
 
Redigoval a úvod napsal Jiří Opelík.
Vydání druhé, doplněné a přepracované.
Vydal Československý spisovatel v Praze roku 1969.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
I
II
Grygar, Mojmír: Nezval
Pešat, Zdeněk: Seifert
Pešat, Zdeněk: Halas
Opelík, Jiří: Kainar
Brabec, Jiří: Holan
Opelík, Jiří: Mikulášek
Karfíková, Věra: Hrubín
Karfík, Vladimír: Kolář
Karfík, Vladimír: Z mladší poezie

Tiráž