FOTO: Literatura socialistického realismu
 

 

Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

 

 


Šámal, Petr: Úvodem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Transformácie subjektu v prozaickej tvorbe Vladimíra Mináča

 

 

                               Prvá a druhá generácia ľudovodemokratickej literatúry


 

 

 

Tiráž