Příběhy pod mikroskopem
Šest studií o současné próze
Napsali pracovníci Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Redigoval a úvod napsal Radko Pytlík. Vydal Československý spisovatel (Edice Dílna, sv.  24) v Praze roku 1966.