Ideologie a imaginace
 
Ideologie a imaginace Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2006, ediční řada AUPO, vyd. 1., ISBN 80-244-1267-5
 
Sborník příspěvků přednesených na prvním mezioborovém sympoziu Česká kultura a umění ve 20. století věnovaném tématu Ideologie a imaginace.
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
Vodička, Libor: Slovo úvodem
Ideologie, axiologie, imaginace (vymezení souvztažností)
Haman, Aleš: Ideologie a axiologie K problému narativní povahy historiografie a historické beletrie
Petrusek, Miloslav: Umění totalitních režimů jako sociální fenomén K sociologické analýze estetizace strachu a zla

Zápas o svobodu uměleckého projevu: avantgarda a tvůrčí osobnosti v úsilí o svobodu umění v 30.-40. letech 20. století
Svoboda, Jiří: Svár víry a skepse v poezii Františka Halase Poznámky na okraj básníkova vývoje
Richtrová, Nikola: “Stoupnout si před dějiny a studem nezrudnout” Obraz Evropy 30. let v poezii Otokara Fischera v kontextu české lyriky tohoto období
Komenda, Petr: Jan Zahradníček - “Kam dosáhne můj zlatý vítr” Je venkovská krajina u Jana Zahradníčka ideologickým konstruktem

Vítězství komunistického mocenského aparátu koncem 40. let. Ustanovení stalinského modelu socialistické kultury, proklamace socialistického realismu
Novotný, Vladimír: Imidž imaginace a imidž ideologie Nad jedním zapomenutým románem Sonji Špálové
Kofránková, Václava: “A všichni dohromady uděláme moc...” Domácí a zahraniční ohlas Císařova pekaře
Přibáň, Michal: Exil v domově Poznámky o exilové literární kritice a publicistice v padesátých letech

Úsilí o zrušení kánonu padesátých let
Hemelíková, Blanka: Humoristický román Eduarda Fikera "Emannuel v nesnázích" (Květen 5, 1949) Bukolická SNB. Společenská objednávka jako téma zesměšnění
Grigorov, Dobromir: Hodnoty "nevyužité tradice" Poznámky k Literární historii Felixe Vodičky

Normalizace a zápas proti normalizaci
Šporková, Alena: “Fantasma fanatika” ve službách normalizace Pludkův Nepřítel z Atlantidy
Jedličková, Alice: Metafory paměti
Žemberová, Viera: Tematizovanie spoločenskej skutočnosti v prozaickom texte Autor, text, ideológia, spoločnosť

Ideologie a její reflexe v posttotalitním prostoru
Penčevová, Anželina: Vzadvpřed, aneb není snad všechno jinak? Ideologie jako objekt imaginace v románech Miloše Urbana

Tiráž