FOTO: Časopis Květen a jeho doba
 
Redaktor svazku: Bohumil Svozil
Praha - Opava, Ústav pro českou literaturu AV ČR,
Slezská univerzita Opava 1994
Sborník referátů z literárněvědné konference 36. Bezručovy Opavy (15.-16. 9. 1993)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
Dokoupil, Blahoslav: Časopis Květen a jeho doba

Tiráž