book image 1551

 

 

 

O popisu

 

Edičně připravila Alice Jedličková

Praha, Nakladatelství Akropolis 2014.

 

 

 

Celé ke stažení ve formátu pdf zde


Obsah


Alice Jedličková: Úvodem

Jana Hoffmanová: Nepřítomný popis: kompenzace jeho evokační a identifikační funkce

Marián Zouhar: Sémantika určitých deskripcií a identifikácia

Petr Koťátko: Identifikační funkce popisu ve fikčním textu

Heidrun Führer – Bernadette Banaszkiewicz: Trajektorie starověké ekfráze

Emma Tornborg: To podstatné je čas: temporální transformace v ekfrázi

Stanislava Fedrová: Popis a jeho subjekt: očima pozorovatele

Zdeněk Hrbata: Thespidova kára

Ivana Taranenková: V hľadaní adekvátneho sveta a výrazu. Opis v próze slovenského literárneho realizmu

Alice Jedličková: Experiencialita: rozděluje, nebo spojuje popis a vyprávění?


Summary

Autoři

Poděkování

Tiráž