FOTO: Zikmund Winter Mezi historií a uměním
 
Uspořádala a k vydání připravila Věra Brožová.
Pro Muzejní spolek královského města Rakovníka
vydalo Okresní muzeum Rakovník
ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR.

Materiály z mezioborové vědecké konference,
pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR,
Muzejním spolkem královského města Rakovník
a Okresním muzeem Rakovník.
Rakovník 12.-14. prosince 1996

 

 

 

Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
Brožová, Věra: V proudu časových směřování (a proti nim) Úvodní slovo konference
Všetička, František: Historická novela Zikmunda Wintra
Vlnas, Vít - Sekyra, Tomáš: Tragédie bělohorská ve výtvarné tradici

Tiráž